İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

 • Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımını gerçekleştirmek,

  Bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak,

  Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve firmamıza bağlılıklarını ön planda tutmak,

  Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,

  Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,

  Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği oluşturmak,

  Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,

  Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmektir...

İnsan Kaynakları Formu